BalkansPress

Dobro došli!

Hrvatsku je prema podacima za 2016. napustilo gotovo 36.500 ljudi, ali je ta cifra mnogo veća, piše portal "Indeks" i navodi da se Hrvati u najvećem broju iseljavaju u Nemačku, gde je od 2013. otišlo čak 180.000 hrvatskih državljana.

Prema pisanju tog medija, DZS prikuplja podatke od MUP-a, koji registruje samo one koji su pre selidbe u inostranstvo ođavili prebivalište u Hrvatskoj.

Tako se stvaran broj iseljenih iz Hrvatske ne zna, međutim evidentno je da je ta brojka daleko veća od ove koju nam prezentira DZS, navodi Indeks.

Prošle godine, samo u Nemačku se odselilo 54.245 osoba iz Hrvatske, dok je 2014. u Nemačku otišlo 57.006 Hrvata.

Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku u Visbadenu, u Nemačku je od 2013. do danas odselilo 180.000 hrvatskih državljana.

 

Osim Nemačke, Hrvati masovno odlaze u Irsku, Austriju, Italiju i ostale zemlje.

U Državnom zavodu za statistiku Indeksu su rekli da su ovo samo prvi rezultati za 2016., dok će potpuni rezultati biti objavljeni 21. jula.

Oni će uključivati informacije o migracijama po državama, starosnim grupama i polu.

U poređenju sa rezultatima iz 2015., broj onih koji napuštaju Hrvatsku rapidno raste.

Iz Hrvatske je, naime, u inostranstvo 2015. odselila 29.651 osoba, a od toga su 95,3 posto bili hrvatski državljani, a 4,6 posto stranci.

Od ukupnog broja doseljenih osoba u Hrvatsku, 32,5 posto osoba doselilo je iz BiH, dok je iz Hrvatske najviše ljudi odselilo u Nemačku (41,6 posto).

Demograf prof. dr sc. Anđelko Akrap u razgovoru za "Indeks" kaže da problem sa iseljavanjem traje dugi niz godina i da Hrvatska mora doneti niz mera tim povodom.

Prvo, smatra on, treba rešiti stambenu problematiku, a uz to aprovesti mere ekonomske politike. Posebno, dodaje, treba napraviti mere za gradove i za ruralne sredine.

"Francuska ima jako dobru demografsku politiku. Oni koji podižu decu imaju razne vrste povlastica. To je niz mera kojima im se omogućava da ne budu u lošijoj poziciji od onih koji nemaju decu.

(Izvor: Novosti.rs)

Scroll to top