BalkansPress

Dobro došli!

Zašto sam uvek pod stresom?

Republika Srbija ima danas 6.437.460 stanovnika.

Od toga je oko 2.200.000 penzionera. Ostaje dakle 4.237.460 stanovnika koji moraju da obavljaju sve poslove.

Ako odbijemo 1.450.000 dece i učenika, te oko 450.000 studenata ostaje 2.337.460.

Tu je još 650.000 nezaposlenih i oko 1.600.000 službenika koji jedva nešto rade. 

Ostaje dakle 87.460 ljudi.

70.000 ih je na službi u vojsci, a 17.458 ih se nalazi u zatvorima. 

Prema tome, ostaju samo dva siromaha koji moraju raditi sav posao: TI i JA.

A šta ti radiš? Sediš pred kompjuterom i čitaš viceve?!

Nije onda ni čudo što sam ja jedini koji nešto radi u ovoj državi!

Scroll to top