BalkansPress

Dobro došli!

Sve je manji mladih koji su spremni da se upuste u brak u Bugarskoj. Razlog međutim nisu želja za karijerom i uspehom, već komplikovana procedura sklapanja braka u toj zemlji koja krši osnovna ljudska prava.

Oni koji žele da stupe u bračnu zajednicu u Bugarskoj moraju da poseduju medicinsko uverenje za ulazak u brak. A da bi takav dokument bilo moguće nabaviti potrebna su uverenja od ginekologa i psihijatra!

Pregled košta 30 evra, što je u odnosu na prosečnu platu u Bugarskoj od 295 evra - ogromna cifra. Ovaj pregled ne pokriva medicinsko osiguranje, jer je ono namenjeno samo bolesnim osobama. Kako nije u pitanju standaradan pregled, tako su svi u obavezi da ga plate.

 

Ipak cena pregleda nije najveći problem. Prema bugarskom porodičnom zakonu iz 2009. godine, koji je i dalje na snazi, postoji podela na one koji smeju i one koji ne smeju da stupe u brak i to po kriterijumu koji je krajnje nejasan i daleko od evropskih vrednosti.

Bugarski zakon zabranjuje ljudima koji imaju prenosive bolesti koje "predstavljaju ozbiljnu opasnost po život i zdravlje potomstva ili drugog partnera" ​​da stupaju u brak, osim u slučajevima kada je partner obavešten o tome i saglasan da uprkos tome stupi u brak.

Ipak, problem je i to što tačan spisak bolesti nije naveden, pa je jednostavno zaključiti da to verovatno znači da ljudi koji pate od polno prenosivih bolesti, mentalnih poremećaja i genetskih malformacija spadaju u grupu "rizičnih po partnera".

Logika kojom se vodi oni koji su osmislili ovakava zakonska rešenja je da pojedinac treba da bude u savršenom stanju u cilju stvaranja jakog i zdravog pojedinca za slavnu bugarsku naciju, a to doktrinu mnogi prisuju Valeriju Simeonovu, zameniku premijera zaduženom za nadgledanje društvenih politika i demografije koji je član krajnje desničarske pratije "Patriotski front", inače poznate po svojim antimigranatskim i antiromskih stavovima.

Komplikovana, skupa i dugotrajna procedura za koju se može reći da krši osnovna ljudska prava, dovela je do toga da sve manji broj Bugara razmišlja o braku.

Nedavno objavljeni podaci "Eurostata" otkrivaju da je Bugarska na dnu liste EU kada je reč o broju sklopljenih brakova, zajedno sa Slovenijom i Portugalom. Zastašujuća statistika otkriva da se u proseku samo troje od 1.000 ljudi venča. To rezultira time da skoro 60 odsto beba u Bugarskoj rođeno je u nevenčanim zajednicama.

(Izvor: Blic.rs)

Scroll to top