BalkansPress

Dobro došli!

Donesite nam ponudu iz pet drugih banaka za stambene kredite i daćemo vam nižu kamatu od najniže koju oni ponude. Ova anegdota iz jedne od beogradskih filijala možda najbolje odslikava koliko se banke trenutno nadmeću u trci za klijente na duge staze. Spuštaju već rekordno niske kamatne stope, koje efektivno, sa svim troškovima, tek premašuju tri procenta, fiksiraju cenu kredita, odriču se provizija za obradu zajma, ne zahtevaju inače obaveznu polisu osiguranja.

Tek nekolicina bankara ističe da u narednom periodu ne očekuju značajnije promene kamatnih stopa. Drugi su pak oprezniji i ne žele javno da iznose svoje prognoze. Dok god je euribor u negativnoj zoni kretanja, a trenutno je na nivou od minus 0,247 odsto, kamate će u Srbiji biti prihvatljive za građane. Banke se stoga dovijaju, pa smanjujući druge zahteve svoju ponudu čine povoljnijom od konkurencije.

Tako je Erste banka nedavno ukinula trošak obrade zahteva, kao i osiguranja kredita.

- Životno osiguranje takođe nije obavezno, mada ga svakako preporučujemo - kaže Zorana Aleksić, direktorka sektora prodaje za stanovništvo, mala preduzeća i preduzetnike u Erste banci. - Klijenti takođe imaju mogućnost da se opredele za fiksnu stopu, na rok od 20 godina, ili promenljivu kamatnu stopu na rok do 30 godina.

 

Ukoliko se opredele za fiksnu kamatnu stopu, rok za otplatu može biti do 20 godina, a za promenljivu do 30 godina. Ponuda je formirana i na rok od pet, deset, 15 i 20 godina, sa fiksnom kamatnom stopom. Primera radi, za rok otplate na pet godina, nominalna kamatna stopa je 2,49 odsto, odnosno, 2,99 odsto na deset godina. Fiksna stopa za rok otplate na 20 godina iznosi 4,29 procenata.

Izvršni direktor direkcije mreže Sosijete ženeral banke Dejan Vučinić ističe da evropska međubankarska stopa - euribor - koja je i dalje u minusu, utiče na niže kamatne stope, a samim tim i na rast tražnje za stambenim kreditima.

- Sosijete ženeral banka je u 2016. godini odobrila oko 25 odsto stambenih kredita više nego u godini pre - navodi Vučinić. - Ovakav trend rasta nastavljen je i u 2017. godini. Sosijete banka u ponudi ima kredite sa varijabilnom kamatnom stopom od 2,95 odsto plus šestomesečni euribor, kao i kombinovane kredite, kod kojih je na svake tri godine moguće promeniti tip kamate, bez dodatnih troškova. Tokom akcije kombinovani stambeni krediti biće odobravani uz fiksnu kamatnu stopu od 2,65 odsto, odnosno od 2,95 plus šestomesečni euribor za kredit sa varijabilnom kamatnom stopom.

RASTE PROMET NEKRETNINA- Kamate na stambene kredite jesu na rekordno niskom nivou, a kada na to dodamo i da su cene nekretnina i dalje na nivou iz prethodnog perioda, za sve koji žele da reše pitanje krova nad glavom putem stambenog kredita, ovo je zaista dobro vreme da to učine - kaže Vlastimir Vuković, član Izvršnog odbora NLB banke. - Tome u prilog govori činjenica da je prošle godine u našoj zemlji u prometu nekretnina ostvaren rast od 20 odsto, kao i sve veće interesovanje građana za ovaj tip zajmova, na tržištu. Pad kamatnih stopa doveo je i do značajnog interesovanja korisnika stambenih kredita za njihovo refinansiranje po novim, povoljnijim uslovima. U ovom trenutku, NLB banka odobrava stambene kredite sa promenljivom kamatom od šestomesečnog euribora plus tri odsto, na rok i do 30 godina.

U Banci Intezi takođe ističu da beleže rast stambenih kredita.

- Tokom 2016. banka je ostvarila uvećanje plasmana stambenih kredita osiguranih kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita iznad 40 odsto u odnosu na 2015. godinu, a pozitivni trendovi nastavljeni su i u prvom kvartalu ove godine - rečeno je “Novostima” u ovoj banci, koja je prva na tržište uvela stambene kredite u evrima sa fiksnom mesečnom ratom tokom čitavog perioda otplate koji je duži od 10 godina.

Ovi krediti osigurani su kod NKOSK i odobravaju se sa nominalnom godišnjom kamatnom stopom od 3,29 odsto (EKS 4,18 odsto) za vreme celog perioda otplate koji se kreće do 15 godina. Građanima su na raspolaganju i stambeni krediti u evrima osigurani kod NKOSK sa varijabilnom nominalnom kamatnom stopom od 2,55 odsto na godišnjem nivou (EKS 3,39 odsto) i rokom otplate do 15 godina, dok se krediti sa periodom otplate od 15 do 30 godina plasiraju sa nominalnom godišnjom kamatnom stopom od 2,66 odsto (EKS 3,24 odsto).

- Cene nekretnina poslednjih godina beležile su osetan pad, kako u Beogradu tako i u ostalim delovima Srbije, a proporcionalno padu cena nekretnina i konkurentnim kamatnim stopama, povećava se broj kreditnih zahteva klijenta za odobrenje stambenih kredita - ističu u Komercijalnoj banci.

 

Ova banka iz svoje ponude izdvaja ponudu stambenih kredita osiguranih kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Krediti se odobravaju na rok do 30 godina, uz mogućnost primene grejs perioda do 12 meseci, dok se vrednosti kamatne stope kreću u rasponu od 2,70 do 2,90 odsto prvih 36 meseci, a nakon toga kamatna stopa formira se na bazi vrednosti šestomesečnog euribora i fiksne marže u rasponu od 2,7 do 2,9 odsto.

Kredi agrikol banka stambene zajmove odobrava sa nominalnom kamatnom stopom od 2,99 odsto godišnje plus šestomesečni euribor (što čini ukupnu NKS 2,752 odsto godišnje), sa maksimalnim rokom otplate do 360 meseci.

- Već više godina u svojoj ponudi Kredi agrikol banka ima i stambene kredite sa fiksnom kamatnom stopom tokom prvih pet godina. Nominalna kamatna stopa ovih kredita iznosi 2,99 odsto fiksno godišnje tokom prvih pet godina - ističu u ovoj banci, koja za sve stambene kredite sa rokom otplate do 120 meseci ne naplaćuje troškove obrade kredita i troškove održavanja kreditne partije.

Unikredit banka je u aprilu već realizovala 61 odsto više stambenih zajmova nego u istom mesecu lane.

- Stambeni krediti odobravaju se na period otplate do 30 godina, uz nominalnu kamatnu stopu koja se formira kao zbir vrednosti šestomesečnog euribora i margine od 2,8 odsto, a koja trenutno iznosi 2,556 odsto godišnje, dok se efektivna kamatna stopa kreće od 3,18 odsto na godišnjem nivou - ističu u ovoj banci.

(Izvor: Novosti.rs)

Scroll to top