BalkansPress

Dobro došli!

Od ponedeljka do 17. jula na svim šalterima Poreske uprave Srbije roditelji će moći da predaju zahteve za povrat PDV - a na kupljenu opremu i hranu za bebe – mleko za bebe, kašice, pelene, krevece, kolica i stolice za hranjenje i za kola.

Poreska uprava će posle sprovedenog postupka kontrole zahteva u roku od 30 dana izdati rešenje kojim se utvrđuje pravo na refundaciju PDV-a ili rešenje kojim se zahtev odbija.

Iako je pravo na povrat bebi PDV-a zakonski ukinuto još 1. januara ove godine, u Poreskoj upravi kažu da će to u praksi zaživeti tek kada se usvoji novi zakon o finansijskoj podršci porodici.

 

- Do donošenja novog zakona pravila za povraćaj PDV-a na kupljenju opremu i hranu za bebe ostaju ista. Poreska uprava će redovno i u roku procesuirati podnete zahteve, a roditelji će dobiti povraćaj PDV-a u skladu sa važećim zakonskim propisom – kažu za portal Žena.rs u Poreskoj upravi.

A pravila su sledeća - pravo na povrat PDV-a imaju roditelji čiji je ukupni neto prihod u prethodnoj godini manji od 1.028.970,29 dinara, a imovina na koju plaćaju porez manja od 25.081.150,62 dinara.

Pravo na refundaciju PDV –a za kupovinu hrane i opreme za bebe može se ostvariti do ukupnog iz nosa od 75.029,08 dinara za bebu starosti do dve godine. U prvoj godini starosti bebe povrat može biti najviše 42.873,76 dinara, a od navršene prve do navršene druge godine u iznosu do 32.155,32 dinara.

Šta je potrebno od dokumentacije?

Jedini podaci koji roditelj upisuje u zahtev za refundaciju jeste - svoj JMBG, JMBG supružnika i JMBG deteta, iz kojih se mogu dobiti sve potrebne informacije (o državljanstvu, visini prihoda, roditeljstvu), tako da nema potrebe da se dostavljaju posebni dokumenti i dokazi.

Uz zahtev se podnose fiskalni isečci, fotokopije fiskalnih isečaka i spisak brojeva tih fiskalnih računa.

Refundirani novac se uplaćuje na račun koji su roditelji, odnosno staratelji, naveli u zahtevu.

Scroll to top