BalkansPress

Dobro došli!

Nacionalna banka Švajcarske je objavila da će 30. aprila 2021. godine povući iz opticaja novčanice osme serije švajcarskog franka.

Iz Narodne banke Srbije tim povodom obaveštavaju da će, imajuci u vidu kratak vremenski period od najave švajcarske centralne banke (28. april) i datuma kada će novčanice biti povučene iz opticaja (30. april), omogući građanima dodatni vemenski period da kod poslovnih banaka izvrše zamenu predmetnih novčanica bez naknade.

Drugim rečima, poslovnim bankama će biti omogućeno da kod NBS bez naknade mogu zameniti novčanice osme serije švajcarskog franka.

- Procenjujući da jedan broj građana još uvek nije zamenio/prodao pomenute novčanice, NBS će od banaka primati ove novčanice bez uobičajene naknade za zamenu novčanica efektivnog stranog novca povučenih iz opticaja, zaključno sa 31. majem 2021. godine- navodi se u saopštenju.

 

Na taj način, bankama i ovlašćenim menjačima će biti omogućeno da takođe bez naknade od građana primaju novčanice osme serije švajcarskog franka na devizne račune, otkupljuju ih ili vrše zamenu za novčanice devete serije švajcarskog franka.

Iz NBS napominju da nakon povlačenja iz opticaja novčanica osme serije švajcarskih franaka 30. aprila 2021, banke u Srbiji mogu, ali nisu u obavezi da vrše zamenu/otkup istih, što se odnosi i na ovlašćene menjače u našoj zemlji, a u slučaju da to čine samostalno određuju uslove zamene/otkupa.

Građanima se preporučije da polaganje na devizni račun, prodaju za dinare ili zamenu za devetu seriju novčanica švajcarskog franka obave što pre, ne čekajući krajnji rok jer će bankama biti potrebno izvesno vreme za predaju tih novčanica NBS, što znači da će i banke i ovlašćeni menjači prestati da ih zamenjuju i pre 31. maja o čemu će samostalno odlučivati.

Nakon povlačenja iz opticaja, novčanice osme serije švajcarskog franka, kao i ranije povučene novčanice šeste serije, biće moguće zameniti bez vremenskog ograničenja na šalterima Nacionalne banke Švajcarske u Bernu i Cirihu, kao i u agencijama koje se nalaze u većim gradovima Švajcarske.

Novčanice povučene iz opticaja mogu se poslati i poštom na adresu centralne banke Švajcarske, a iznos koji predstavlja ukupnu nominalnu vrednost novčanica podnetih za zamenu uplaćivaće se na račun podnosioca, precizira se u saopštenju NBS.

Scroll to top