BalkansPress

Dobro došli!

Postoji nekoliko nivoa prisluškivanja telefona. Može se prisluškivač postaviti na aparat, ili se na nivou telefonske linije, operativnog sistema ili samog programa vrši prisluškivanje, rekao je za agenciju „Prajm“ generalni direktor „Digitalne platforme“ Arsenij Šeljcin.

Najjednostavnije je prisluškivanje na nivou telefona. Što se tiče prisluškivanja samog aparata, prema rečima eksperta, potrebno je da se aktivira telefon i mikrofon. Na nivou operativnog sistema se podrazumeva da je moguće aktivirati prisluškivanje bilo kog telefona bez znanja vlasnika.

Programski nivo prisluškivanja predstavlja dostup preko aplikacija, kojima je korisnik ostavio informaciju prilikom ulaska na internet, kada je koristio kameru, mikrofon, neki fajl ili se dopisivao. Ekspert ne isključuje mogućnost prisluškivanja i u internet vezama.

„Neophodno je da se koriste provereni kripto telefoni iz mreže i sopstvena sredstva za komunikaciju, kao što su konferencijska veza koja se uspostavlja kod vas na serveru i pruža mogućnost da razgovarate“, savetuje Šeljcin.

 

Scroll to top