BalkansPress

Dobro došli!

Beograđaninu G. D. OTP banka je, obračunavajući kamatu na kamatu, za osam godina dug uvećala više od 17 puta! A aprilu 2009. dug je iznosio 75.266 dinara, krajem novembra te godine 405.804, da bi poslednji bankarski izveštaj iz juna 2017. glasio - čak 1.298.157 dinara duga.

Obratio se G. D. Zaštitniku potrošača, svestan da je upao u dužničko ropstvo, i objasnio da je do duga došlo kada je u niškoj filijali OTP banke podigao čekove u aprilu 2009.

- Kada sam dobio prvi izveštaj iz banke, bio sam zbunjen, jer nisam ispisao 15 čekova po 5.000 dinara već deset. Dakle, u startu je dug uvećan za čak 25.000 dinara. Takođe, nije mi jasno kako je za pola godine dug nazidan na čak 405.804, a da mi pre toga banka nije poslala nikakvo upozorenje - rekao nam je G. D.

 

On upozorava sve koji uzimaju čekove da obrate pažnju jer rizikuju da im banka obračuna milionski dug za kamatu, plus kamatu na kamatu, kao što se njemu desilo za deset ispisanih čekova.

Sud može da izbriše dug - U ovom sporu sa OTP bankom klijent G. D. bi svakako trebalo da uloži žalbu jer je ovo ogromna, nerazumljiva cifra. Iako je potrebno dosta vremena da se sve nepravlinosti utvrde, u slučaju da se na sudu dokaže krivica banke, njihovom klijentu dug bi bio automatski obrisan - uveren je advokat Ljubiša Živadinović.

U Organizaciji potrošača "Efektiva", kojoj se takođe G. D. obratio, tvrde da je u pitanju neoprostiva greška i dodaju da je nemoguće da dug za osam godina naraste čak 17 puta!

Dejan Gavrilović iz "Efektive" kaže da su ovom korisniku obračunavali kamatu na kamatu u iznosu od četiri odsto mesečno, iako je prema zakonu dozvoljeno da ta zatezna kamata iznosi 11,75 godišnje.

- Iz dokumentacije u koju sam imao uvid jasno je da je banka na 75.000 dinara duga obračunavala četiri odsto kamate na glavnicu sve do 2012. godine. Iako je Ustavni sud Srbije tada zabranio takav način obračunavanja kamate, klijentu je na računu stanje ipak ostalo nepromenjeno, a banka je nastavila da zida kamatu na stari dug i dodatnih 120 dinara svakog meseca za vođenje računa - objašnjava Dejan Gavrilović.

 

Ekonomista Ljubomir Madžar kaže za "Zaštitnik potrošača" da slučaj sa OTP bankom mora detaljno da se ispita jer je nemoguće da se za osam godina nakarika toliko duga na račun klijenta!

- Ova priča je zaista apsurd i definitivno se radi o nekoj grešci. Da li namernoj ili slučajnoj, to treba da utvrde nadležni organi. Oštećena strana svakako treba da se pobuni i utvrdi gde leži srž ovog problema. Čak i da su koristili najvišu mesečnu kamatu, dug od 1.298.175 dinara je prosto nemoguće stvoriti u tom vremenskom periodu - ističe Ljubomir Madžar.

OTP banka bez odgovora - Ekipa Zaštitnika potrošača kontaktirala je banku s kojom je naš čitalac G. D. imao problem. Do zaključenja ovog broja nismo dobili nikakav odgovor iz OTP banke.

Sa njim je saglasan i advokat Ljubiša Živadinović. On smatra da se ovde najverovatnije radi o kršenju bankarskog poslovanja i da oštećeni G. D. treba svoja prava da traži na sudu.

- Nažalost, većina banaka u Srbiji ne poštuje zakon, posao obavlja neprofesionalno, a zatezne i obavezne kamate obračunavaju vrlo slobodno i uglavnom su veće nego što bi trebalo! Banka je dužna da pre svakog postupka pošalje opomenu svom korisniku kako bi on imao vremena ili da plati dugovanja ili da uloži žalbu. To, konkretno u ovom slučaju, nije učinjeno i samim tim došlo je do poslovanja mimo zakona.Naravno, na štetu klijenta G. D. iz Beograda - naglasio je Ljubiša Živadinović.

(BalkansPress / Informer)

Scroll to top