BalkansPress

Dobro došli!

Nacionalna služba za zapošljavanje je i ove godine otvorila 12 konkursa. Zoran Martinović kaže za RTS da su akcionim planom definisane teže zapošljive kategorije koje poslodavci treba da uključe ukoliko koriste subvencije za zapošljavanje, među tim kategorijama su osobe sa invaliditetom prioritet.

Kako bi se podstaklo zapošljavanje i smanjila nezaposlenost, Nacionalna služba za zapošljavanje je i ove godine otvorila 12 konkursa. Akcenat je stavljen na kategorije koje se teže zapošljavaju.

Za 12 konkursa koji se odnose i na nezaposlene i na poslodavce određeno 6,5 milijardi dinara. Prema procenama, biće obuhvaćeno više od 20.000 nezaposlenih.

PROČITAJTE: "SPROVELI STE KRVAVU OPERACIJU PROTIV BEOGRADA!" Putin je juče sasuo Zapadu istinu u lice

 

Kada je konkrus otvoren, rečeno je da je težište na onima koji teže dolaze do posla. Među njima su i osobe sa invaliditetom.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je za RTS da su akcionim planom za zapošljavanje definisane teže zapošljive kategorije koje poslodavci treba da uključe ukoliko koriste subvencije za zapošljavanje. Osobe sa invaliditetom su prioritet i uključuju se u sve programe koji su raspisani.

Директор Зоран Мартиновић - НСЗ

*Direktor Zoran Martinović / Foto: NSZ

"Neki programi imaju i određene pogodnosti pa su rezervisani i veći iznosi. U okviru programa za samozapošljavanje njima se isplaćuje 330.000 dinara umesto 300.000, koliko je rezervisano za ostala lica, tu je i program za subvenciju zarade za osobu bez radnog iskustva, gde 12 meseci poslodavcu obezbeđujemo zaradu do iznosa minimalne zarade. Imamo i programe za osobe sa invaliditetom koje imaju drugi stepen teškoća i prepreka u radu – programi za opremanje radnog mesta, obezbeđenje opreme i mogućnosti finansiranja asistenta ukoliko je na radnom mestu potrebno da pomogne osobi sa invaliditetom", kaže Martinović.

 

Kategorija – mladi od 16 do 30 godina

"Mi smo položaj mladih unapredili programom Moja prva plata, koji se sporovdi u poslednje dve godine", kaže Martinović.

"Nedavno smo oko 9.000 lica uključili u taj antikrizni program. Nastavljamo sa programom stručne prakse za mlade ljude i sa programom pripravništva za lica sa srednjom i visokom stručnom spremom", rekao je direktor NSZ.

Poslodavci traže mlade sa iskustvom

Prema njegovim rečima, mladi kada izlaze iz sistema obrazovanja nemaju praktična znanja, i ovim programima i stručnom praksom omogućavamo da ta znanja steknu u periodu između 6 i 12 meseci.

S druge strane, obezbeđujemo za njih novčane naknade, u stručnoj praksi se obezbeđuju za srednjoškolce 22.000, za visokoškolce 27.000 dinara, a kada je u pitanju program pripravnika – za visokoškolce 20 odsto iznad minimalne zarade, za srednjoškolce minimalnu zaradu i lica koja su u programu pripravništva imaju obezbeđene uplate doprinisa za socijalno osiguranje.

 

O nadoknadi

Martinović kaže da će lica koja su na stručnoj praksi sa završenom srednjom školom imati 22.000, sa višom 24.000, sa visokom stručnom spremom 27.000 dinara.

"Kada su u pitanju pripravnici – srednjoškolci će imati minimalnu zaradu, visokoškolci 20 odsto iznad minimalne zarade, tako da su različiti programi i treba da budu na našoj evidenciji, visokoškolci koji konkurišu za program pripravnika treba da imaju prosek najmanje osam na fakultetu i da budu mlađi od 30 godina", podvukao je Martinović.

Konkursima su obuhvaćeni i stariji od 50 godina

Programi su rezervisani uglavnom za privatni sektor, osim malog izuzetka gde može da konkuriše javni sektor, najveći broj programa je otvoren do 30. novembra, za osobe sa indvaliditetom do kraja godine, kada je u pitanju program javnih radova – zainteresovani mogu da konkurišu do 15. marta, a za program samozapošljavanja do 31. marta.

"Prošle godine imali smo uključeno oko 18.000 lica zahvaljujući direktnim finansijskim podsticajima, preko 2.000 je bilo osoba sa invaliditetom, ove godine očekujemo veći broj uključenih lica imajuću u vidu veći budžet nego prethodne godine", zaključio je Martinović.

Scroll to top