BalkansPress

Dobro došli!

Migracioni talas koji je 2011. pokrenulo “arapsko proleće” pretvorio se u cunami koji nezaustavljivo i suštinski menja Evropu.

Ovo zaključuje dr Miša Đurković sa Instituta za evropske studije u svojoj studiji “Iluzija Evropske unije”, u kojoj je prvi put naučno i sistematski obrađen problem ilegalnih migracija na prostoru koji je u Evropi označen kao jedan od glavnih migratornih pravaca.

Velika seoba iz islamskog sveta ka Evropi je, navodi dr Đurković u knjizi, koja će se tek pojaviti pred očima javnosti, tek na početku.

- Milioni ljudi čekaju da stanu u kolonu ka EU. Strah koji to izaziva kod domicilnih evropskih naroda vidi se i po tome što sve više mejnstrim političkih stranaka uz pomoć antimigrantskih programa ulazi, posle izbora, u vlast - ukazuje dr Đurković.

 

 

Evropska agencija Fronteks, koja se bavi ovim problemom, navodi da se broj ilegalnih prelazaka granica EU godišnje uvećava za 50 odsto, a da je zapadnobalkanska ruta postala glavni put migranata s Bliskog istoka, Afrike i Azije. Njom je od januara do avgusta 2015. ka zemljama EU prošlo 180.000 ljudi bez ijednog dokumenta.

- Među najupečatljivije probleme spada pitanje položaja i širenja šerijatskog prava unutar EU - navodi dr Đurković. - Za veliki broj muslimana u Evropi religija nije privatna stvar već sistem normi koji reguliše sve aspekte života. Oni su svoje sukobe i probleme rešavali unutar zajednica, pred verskim liderima, a ne pred redovnim sekularnim sudovima. S povećanjem broja muslimana i jačanjem njihovih zajednica šerijatsko pravo se proširilo kao faktički pravni sistem.

Ministri pravde u Holandiji i Velikoj Britaniji su 2006. pokrenuli pitanje inkorporacije šerijatskog prava u ustavno-pravni sistem svojih država, a prvi Muslimanski arbitražni tribunal je 2007. osnovan u Britaniji.

* Dr Miša Đurković

Plima migranata je naterala vlasti zemalja EU da priznaju velike bezbednosne probleme u “nou-gou zonama”.

- Ovim izrazom se označavaju savremena geta naseljena uglavnom muslimanskim imigrantima, u kojima policija i druge državne službe više ne mogu da obavljaju svoje dužnosti i gde faktički ne važi pravni i bezbednosni sistem domicilne države - navodi dr Đurković. - U nekima postoje pravi “graničari” koje postavljaju lokalne bande.

Sagovornik “Novosti” naglašava da nije interes Srbije zaustavljanje migrantskog talasa na našoj teritoriji i upozorava da ćemo se naći u velikom problemu ako i Hrvatska podigne zid.

U Đurkovićevoj studiji se obelodanjuje geneza sad već otvorenog sukoba vlada evropskih država, koje pokušavaju da smanje priliv migranata, sa briselskom administracijom koja radi suprotno.

 

- Evidentno je da Evropski sud pravde, Komisija i druga nadnacionalna tela insistiraju na što većem otvaranju prostora EU za unutrašnju mobilnost i uvoz emigranata - kaže Đurković. - Briselska administracija nastupa kao entitet nezavisan od država osnivača jer je usko povezana sa Bilderbergom i drugim globalnim upravljačima sveta. Narodi Evrope više ne utiču naročito ni na Evropsku komisiju, ni na Evropski sud pravde, koji donosi izrazito političke odluke, kojima se redefiniše sam prostor Evrope i evropskog prava.

JOŠ od vremena Evropske ekonomske zajednice Evropska komisija je vodila upornu borbu da preuzme od država članica suvereno pravo da odlučuju o imigracionoj politici na svom prostoru. Tome su se čvrsto odupirale čak i zemlje koje su doživele privredni rast zahvaljujući imigrantskoj radnoj snazi. Stranci su imali status gostujućeg radnika “gastarbajtera”, koji je mogao da dovede i svoju porodicu u zemlju zaposlenja, ali ne i da dobije državljanstvo. Situacija se menja od 1997. kad briselska administracija preuzima vođenje evropske imigracione politike. Mase potpuno neasimilovanih imigranta iz islamskog sveta dobijaju državljanstvo EU, a zahvaljujući odlukama Evropskog suda pravo na to dobijaju i članovi njihovih porodica, koji su živeli van Evrope.

- U stanovništvu evropskih država imigranti su do devedesetih imali udeo manji od jednog procenta, dok je danas njihov broj prešao 10 odsto - kaže dr Đurković. - Postoje tumačenja da prisustvujemo trećem prodoru muslimana u Evropu koji se ovoga puta odvija mirnim sredstvima uz ogromnu pomoć političke i ekonomske elite upravo te Evrope.

Nedvosmislenu podršku migracijama dao je prošle nedelje uticajni multimilijarder Džordž Soroš u autorskom tekstu, svojevrsnom manifestu.

- On je otvoreno pozvao migrante da dolaze, a Evropi je sugerisao da treba da ih prima milion godišnje - navodi dr Đurković. - Može se očekivati da će ga migranti poslušati, jer su fondacije i aktivisti koje on finansira glavna logistika kretanja migranata ka EU. Na svim raskrsnicama i punktovima okupljanja migranata, od Lezbosa do Preševa, Soroševi aktivisti ih usmeravaju ka rutama za ilegalni prelazak. Sad su se pojavile i informacije koje objašnjavaju misteriozni pokret od 40.000 do 50.000 kosovskih Albanaca ka Mađarskoj u februaru ove godine. One navode da je bila reč o plaćenoj predstavi, generalnoj tehničkoj probi migracionog puta.

 

(Izvor: Novosti.rs)

Scroll to top