BalkansPress

Dobro došli!

Evropska unija planira da deportuje stotine hiljada migranata u narednih nekoliko nedelja tako što će izvršiti pritisak na zemlje koje dobijaju novčanu pomoć iformiranjem nove službe granične bezbednosti, navodi se u procurelim dokumentima do kojih je došao britanski Tajms ("The Times").

U planu se navodi da će pri Fronteksu biti formirana nova "kancelarija za deportaciju". Na taj način EU želi da se obračuna se ilegalnim migrantima koje će na osnovu određenih klauzula u trgovinskim ugovorima biti deportovani nazad u zemlju porekla.

Svi kojima bude odbijen azil biće deportovani, a očekuje se da će najviše povratnikabiti poslato u Mali, Niger, Somaliju, Etiopiju i Eritreju, koje dobijaju novčanu i materijalnu pomoć za razvoj, a imaju potpisane trgovinske ugovore sa EU, prenosi Tajms.

 

 

"Mere će biti preduzete kako bi se osiguraoefikasan povratak ilegalnih migranata, a nije isključeno ni lišavanje slobode", navodi se procurelim dokumentima.

Nejasno je da li će izbeglice iz zemalja zahvaćenihratom (Sirija, Irak, Avganistan) biti prisiljene na povratak. Ciljplana otkrivenog u dokumentu jeste potpuni prekid prilivaizbeglica.

"Pojačano vraćanjeizbeglica poslužiće kao faktor koji će razuveriti ilegalne migrante", navodi se u dokumentu.

Prema Tajmsu, plan će biti primenjen samo u granicama Šengena, što znači daVelika Britanija i Irska neće biti obuhvaćene planom. Oko 400.000 odbijenih azilanatapotpašće pod nove mere, navodi britanski magazin.

Procureli dokument pozivazemlje članice da zauzmu aktivniji pristup deportaciji i da pojačaju briguo identifikaciji ilegalnih migranata.

"Zemlje članice moraju sistematski da izdaju odluke o vraćanju migranata, i da preduzmu korake neophodne za adekvatnu identifikaciju i povratak svih stranih državljana na teritoriji unije".

Prema informacijama iz dokumenta, zemlje koje ne preduzmu ove korake bićezakonski gonjene i sankcionisane od strane Evropske Komisije, piše Tajms.

(Izvor: thetimes.co.uk/sputniknews.com)

Scroll to top