BalkansPress

Dobro došli!

Poslednja velika studija potvrđuje saznanja drugih nezavisnih studijskih istraživanja koja su uspoređivala zdravlje kod vakcinisane i nevakcinisane dece.

Naime, sve te studije su pokazale da vakcinisana deca imaju dva do pet puta više dečjih bolesti i alergija od nevakcinisane dece. Ovo veliko istraživanje pokrenuo je istraživač Andrea Bachmair te je ono još uvek u toku. U istraživanje je uključio 11.000 ispitanika, uglavnom iz SAD-a , dok su sve druge studije sprovodile anketiranje manjih skupina porodica. Fokus za sve studije bio je uglavnom na dečjim bolestima.

 

Ipak, rezultati su bili slični. Naravno, nijedno od istraživanja nisu objavili mediji, niti su ona finansirana od strane Svetske zdravstvene organizacije ili bilo koje nacionalne ili međunarodne agencije zdravstvene ili medicinske struke. Oni se ne usuđuju objektivno uporediti zdravlje nevakcinisane i vakcinisanane dece, piše Natural news.

Dramatične posledice koje vakcina može izazvati nikada nisu bile u središtu pažnje jer jako malo ljudi prijavljuje takve probleme. Zapostavljanje tog problema najčešće se događa zbog toga što je to složen sistem koji treba stručne lekare, zbog toga što većina roditelja ne zna gotovo ništa o tome, ali i zbog toga što se samo reakcije nastale odmah nakon vakcinacije uzimaju u obzir, odnosno pripisuju vakcini. Prema tome, čak većina strašnih nuspojava se prećuti, a dugoročne negativne zdravstvene posledice koje proizlaze iz vakcina uopšte se ne smatraju relevantnima.

 

Dečje bolesti na kojima je bio naglasak u dosadašnjim istraživanjima su uključivale astmu, hronični bronhitis, alergije, upale uha, dijabetes, poremećaje spavanja, disleksiju, migrene, hiperaktivnost, epilepsiju, depresiju i sporiji razvoj govora i motorike.

1992. godine, grupa istraživača s Novog Zelanda anketirala je 245 porodica s ukupno 495 dece. Deca su podeljena na 226 onih koji su bili vakcinisani i 269 onih koji nisu bili vakcinisani s tim da je 81 porodica imala i vakcinisanu i nevakcinisanau decu. Razlike su bile dramatične. Naime, kod nevakcinisane dece uočena je daleko manja učestalost dečjih bolesti, nego što je to bio slučaj kod vakcinisane dece.

Zanimljiv je i rezultat drugog istraživanja sprovedenog na Novom Zelandu među decom rođenom tokom ili nakon 1977. Naime, niko od nevakcinisane dece nije imao astmu, dok je gotovo 25% vakcinisane dece do 10 godina imalo astmu.

Imunologinja, dr. Tetyana Obukhanych je napisala zanimljivu knjigu ‘Iluzije vakcinacije’ koja se tiče ove tematike. Ona je objasnila kako se imunitet protiv bolesti ne stvara vakcinisanjem te da o tome hoćemo li od nečega oboleti ili nećemo odlučuje izloženost bolesti.

Znate li da, na primer, Nemačka i Švajcarska svoje građane ne sile na vakcinisanje, ali Srbija i Hrvatska – da! 

(Dnevnik.hr)

Scroll to top